Jen málo kdy potkám člověka, který by naslouchal a rozuměl mým potřebám. Pan Mikl takovým člověkem bezpochyby je. Ví, co běžný člověk potřebuje a dokáže pro něj najít nejvhodnější řešení a srozumitelně vysvětlit všechna fakta.

Ing. Petr Málek