Finanční poradenstvíFinanční plánování

Analýza spořících produktů

Odborná pomoc s nastavením produktů jako je Stavební spoření, Doplňkové penzijní spoření, Spořící účet, Termínovaný vklad. Dozvíte se, jak spořící produkty využívat co nejefektivněji.

Analýza investičních produktů

Dle zjištěného rizikového profilu vyhodnocení vhodnosti Vašich investic. Návrhy na doplnění investičních portfolií s cílem maximalizovat výnosy při co nejnižším podstoupeném riziku.

Analýza pojistných produktů

Vyhodnocení vhodného výběru a nastavení rizik v oblasti životního pojištění. Návrhy na zlepšení v oblastech, které Vám mohou přinést závažné výpadky příjmů v případě  nenadálých životních situacích.

Vyhodnocení správného nastavení ochrany Vašeho majetku. Kontrola správného nastavení pojistných částek, aby nedošlo ke krácení pojistného plnění od pojišťovny. Návrhy na správné nastavení odpovědnostního pojištění.

Analýza úvěrových produktů

Odborná pomoc s vyřízením hypotečního, spotřebitelského úvěru nebo konsolidace úvěrů. Návrhy na co nejefektivnější využití a nastavení hypotéky. Kontrola celkového zadlužení rodiny nebo jednotlivce a návrhy případných kroků k odvrácení předlužení.

Zpracování Finančního plánu

Definovaných klíčových finančních cílů klienta, s ohledem na různé finančně náročné životní situace. Rozbor aktuálních smluv a identifikace zdrojů pro naplnění Vašich cílů. Následná odborná pomoc s realizací, nastavením finančních toků, uzavření smluv a pravidelné servisní schůzky.

Investiční poradenství. Vyhodnotím rizikový profil a sestavím vhodné investiční portfolio dle cílů klienta.

Pro majitele firem poskytuji zpracování Finančního plánu s ohledem na vztah firma – rodina. Dozvíte se, jak budovat svou osobní Finanční nezávislost s využitím firemních zdrojů.